Сервизиране и ремонт на компютърна техника

Най-общо сервизните услуги в тази сфера се делят на два вида хардуерни и софтуерни.

Хардуерни ремонти

Софтуерни ремонти